Procese

46028/299/2021 – JO 2037959 / 10.10.2021

29.04.2022 – Ora estimata: 12:30
Complet: C17 S2 (fost C41 Civil)
Tip solutie: Admite plângerea
Solutia pe scurt: Admite plângerea contraventională, astfel cum a fost formulată… Anulează procesul-verbal de constatare şi sancţionare contravenţională seria JO nr. 2037959 din 10.10.2021 şi sancţiunile aplicate prin acesta de către intimată… Pronunţată în data de 29.04.2022, prin punerea solutiei la dispozitia părtilor de către grefa instanței.
Document: Hotarâre 3694/2022 29.04.2022

49284/299/2021 – JO 2080028 / 21.10.2021

03.03.2023 – Ora estimata: 08:30
Complet: Complet amanari de pronuntare pt.jud.GHERDAN V.
Tip solutie: Respinge cererea
Solutia pe scurt: … Anulează în parte procesul-verbal de constatare şi sancţionare contravenţională seria JO nr. 2080028 din data de 21.10.2021 şi sancţiunea aplicată prin acesta de către intimată, pentru fapta prevăzută de litera art. 65 lit. h) și sancționată de art. 66 lit. a) din Legea 55/2020. Respinge în rest capătul de cerere privind plângerea contravenţională formulată…

Menține procesul-verbal de constatare şi sancţionare contravenţională seria JO nr. 2080028 din data de 21.10.2021 şi sancţiunea aplicată prin acesta de către intimată, pentru fapta prevăzută de litera art. 65 lit. m) și sancționată de art. 66 lit. a) din Legea 55/2020 …

Admite în parte cererea petentului şi obligă intimata DIRECŢIA GENERALĂ DE JANDARMI A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI la plata către petent a cheltuielilor de judecată în cuantum de 10 lei constând în taxă judiciară de timbru, proporţional cu acţiunea admisă. …

Pronunţată astăzi, 03.03.2023, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
Document: Hotarâre 1765/2023 03.03.2023

49285/299/2021 – JO 1704419 / 28.10.2021

08.11.2022 – Ora estimata: 08:30
Complet: Complet amanari pronuntare jud.ROTARU L.
Tip solutie: Admite in parte cererea
Solutia pe scurt: … Admite în parte cererea de chemare în judecată.
Dispune anularea în parte a Procesului verbal seria JO nr. 1704419 încheiat la data de 28.10.2021 cu privire la fapta contravențională prevăzută de art. 65 lit h) din Legea 55/2020, exonerând petentul de la plata amenzii contravenționale în cuantum de 1000 de lei aplicată pentru această faptă contravențională și reduce amenda contavențională aplicată pentru săvârșirea faptei prevăzute de art. 65 lit j) din Legea 55/2020 de la suma de 6000 lei la suma de 3000 lei.
Dispune obligarea intimatei să plătească petentului suma de 61 de lei cu titlu de cheltuieli de judecată din care suma de 20 de lei reprezintă taxă de timbru iar suma de 41 lei reprezintă cheltuieli copii xerox. Pronunțată prin punerea soluției la dispoziția părților de către Grefa Instanței, astăzi 08 noiembrie 2022.
Document: Hotarâre 10493/2022 08.11.2022

615/299/2022 – JO 2080067 / 15.11.2021

13.10.2022 Ora estimata: 08:30
Complet: Complet amanari de pronuntare pt. jud. NEDEA C.
Tip solutie: Admite in parte plângerea
Solutia pe scurt: … Admite în parte cererea. Anulează procesul-verbal seria JO nr. 2080067/15.11.2021. … Obligă intimata Direcţia Generală de Jandarmi a Municipiului Bucureşti la plata către petent a sumei de 20 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată. … Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei, astăzi, 13.10.2022.
Document: Hotarâre 9161/2022 13.10.2022

614/299/2022 – JO 1948053 / 23.11.2021

02.11.2022 Ora estimata: 08:30
Complet: Complet amanari de pronuntare pt. jud.LASCONI A.M.
Tip solutie: Admite in parte plângerea
Solutia pe scurt: … Anulează procesul-verbal de constatare şi sancţionare contravenţională seria JO nr. 1948053 din 23.11.2021 şi sancţiunile aplicate prin acesta de către intimată. Admite în parte cererea petentului şi obligă intimata DIRECŢIA GENERALĂ DE JANDARMI A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI la plata către petent a cheltuielilor de judecată în cuantum de 220 lei constând în taxă judiciară de timbru şi taxe poştale, proporţional cu acţiunea admisă. … Pronunţată prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor prin mijlocirea grefei instanţei astăzi, 02.11.2022.
Document: Hotarâre 9164/2022 02.11.2022

484/299/2022 – JO 1973290 / 14.11.2021

10.01.2023 Ora estimata: 08:30
Complet: Complet amanari de pronuntare pt. jud. RADU B.
Tip solutie: Admite in parte cererea
Solutia pe scurt: … Anulează procesul-verbal seria JO nr. 1973290 încheiat la data de 14.11.2021 de intimata DGJMB. Exonerează petentul de la plata amenzii în valoare de 1000 lei. … Obligă intimata Direcţia Generală de Jandarmi a Municipiului Bucureşti la plata către petent a sumei de 20 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată. … Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 10.01.2023.
Document: Hotarâre 203/2023 10.01.2023

2460/299/2022 – JO 2128660 / 04.12.2021

08.11.2022 Ora estimata: 08:30
Complet: Complet amanari pronuntare jud.ROTARU L.
Tip solutie: Admite in parte cererea
Solutia pe scurt: … Admite în parte cererea de chemare în judecată. Dispune anularea Procesului verbal seria JO nr. 2128660 încheiat la data de 04.12.2021 ?i exonerează petentul de la plata amenzii aplicate. Admite în parte cererea de interven?ie accesorie. Dispune obligarea intimatei să plătească petentului suma de 101 de lei cu titlu de cheltuieli de judecată din care suma de 20 de lei reprezintă taxă de timbru iar suma de 81 lei reprezintă cheltuieli copii xerox. … Pronun?ată prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor de către Grefa Instan?ei, astăzi 08 noiembrie 2022.
Document: Hotarâre 10497/2022 08.11.2022

3963/299/2022 – JO 2055654 / 20.12.2021

16.11.2022 Ora estimata: 08:30
Complet: Complet amanari de pronuntare pt. jud. CAMBREA I.M
Tip solutie: Admite in parte cererea
Solutia pe scurt: … Admite în parte cererea. … Anulează procesul-verbal de constatare şi sancţionare contravenţională seria JO nr. 2055654 din 20.12.2021 şi sancţiunile aplicate prin acesta de către intimată. … Obligă intimata Direcţia Generală de Jandarmi a Municipiului Bucureşti la plata către petent a cheltuielilor de judecată în cuantum de 20 de lei – taxă judiciară de timbru. … Pronunţată în data de 16.11.2022, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei.
Document: Hotarâre 10831/2022 16.11.2022

7328/299/2022 – PBW 570425 / 11.02.2022

05.10.2022 Ora estimata: 08:30
Complet: Complet amanari de pronuntare pt. jud. ONOFREI O.
Tip solutie: Admite plângerea
Solutia pe scurt: Admite plângerea contraven?ională. Dispune anularea procesului verbal de contraven?ie seria PBW nr. 570425 din 11.02.2022 şi îl exonerează pe petent de plata amenzii contraven?ionale aplicate prin acesta. Dispune obligarea intimatei la plata către petent a cheltuielilor de judecată de 20 lei, reprezentând taxă judiciară de timbru. Cu drept de apel în 30 zile de la comunicare, ce se va depune la Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti. Pronun?ată astăzi, 05.10.2022, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei.
Document: Hotarâre 7988/2022 05.10.2022

11877/299/2022 – JO 2015878 / 04.02.2022

02.11.2022n Ora estimata: 08:30
Complet: Complet amanari pronuntare pt. jud.MATEI O.M.
Tip solutie: Admite plângerea
Solutia pe scurt: … Admite plângerea contravenţională. Dispune anularea procesului-verbal de contravenţie nr. 2015878/04.02.2022 ?i înlăturarea tuturor sanc?iunilor aplicate petentului. … Obligă intimatul la plata, către petent, a sumei de 20 lei, taxă judiciară de timbru şi la plata sumei de 3,5 lei, contravaloare CD. … Pronun?area s-a făcut prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor prin mijlocirea grefei instan?ei, la data de 02.11.2022.
Document: Hotarâre 10065/2022 02.11.2022

12425/299/2022 – JO 1543924 / 04.02.2022

31.10.2022 Ora estimata: 08:30
Complet: Complet amanari de pronuntare pt. jud. RADU B.
Tip solutie: Admite in parte cererea
Solutia pe scurt: … Anulează procesul-verbal seria JO nr. 1543924 încheiat la data de 04.02.2022 de intimata DGJMB. Exonerează petentul de la plata amenzii în valoare de 1000 lei. … Obligă intimata Direcţia Generală de Jandarmi a Municipiului Bucureşti la plata către petent a sumei de 20 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată. … Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 31.10.2022.
Document: Hotarâre 9957/2022 31.10.2022

27067/302/2021 – JO 2055746 / 16.10.2021

14.10.2022 Ora estimata: 09:00
Complet: C 30 civil 2022
Tip solutie: Admite plângerea
Solutia pe scurt: … Admite plângerea contraven?ională formulată de petentul POPA IOAN AURELIAN în contradictoriu cu intimatul DIREC?IA GENERALĂ DE JANDARMI A MUNICIPIULUI BUCURE?TI GENERAL DE BRIGADĂ CONSTANTIN ANTON, cu participarea expertului în domeniul discriminării CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU COMBATEREA DISCRIMINĂRII. Anulează procesul verbal seria JO nr. 2055746 din 16.10.2021 întocmit de intimat. … Obligă intimatul DIREC?IA GENERALĂ DE JANDARMI A MUNICIPIULUI BUCURE?TI GENERAL DE BRIGADĂ CONSTANTIN ANTON la plata către petent a cheltuielilor de judecată de 20 lei, reprezentând taxă judiciară de timbru. Respinge cererea petentului de obligare a intimatului la plata altor cheltuieli de judecată, ca neîntemeiată. … Pronunţată prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor prin mijlocirea grefei instan?ei, azi 14.10.2022.
Document: Hotarâre 7594/2022 14.10.2022

3039/302/2022 – JO 1973381 / 21.12.2021

20.12.2022 Ora estimata: 09:00
Complet: C 14 civil 2022
Tip solutie: Admite plângerea
Solutia pe scurt: … Admite plangerea contraventionala formulata de petentul Popa Ioan Aurelian, in contradictoriu cu intimata Directia Generala de Jandarmi a Municipiului Bucuresti, impotriva procesul-verbal de constatare a contraventiei serie JO nr. 1973381/21.12.2021. … Obliga intimata Directia Generala de Jandarmi a Municipiului Bucuresti la plata catre petent a sumei de 112,40, cheltuieli de judecata, reprezentand taxa judiciara de timbru, taxe postale si contravaloare fotocopiere. Cu drept de apel in termen de 30 zile de la comunicare, care se depune la Judecatoria sectorului 5 Bucuresti Pronuntata astazi, 20.12.2022, in conditiile art. 396 alin. 2 C. proc. civ, prin punerea solutiei la dispozitia partilor prin mijlocirea grefei instantei.
Document: Hotarâre 10042/2022 20.12.2022

1169/299/2022 – JO 1973381 / 21.12.2021

Ora estimata: 16:00
Complet: C 6 civil 2022
Tip solutie: Admite in parte plângerea
Solutia pe scurt: … Admite plângerea contravenţională formulată de petentul Popa Ioan Aurelian în contradictoriu cu intimatele Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti şi DGPMB-Secţia 18 Poliţie împotriva procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei seria PBY nr. 0458257/23.11.2021. Admite cererea de intervenţie accesorie formulată de intervenienta Asociaţia Civică Stop Discriminării Cetăţenilor în ceea ce priveşte plângerea contravenţională. Anulează procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei seria PBY nr. 0458257/23.11.2021. … Obligă pe intimatele Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti şi DGPMB-Secţia 18 Poliţie la plata către petent a sumei de 176,20 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând taxă judiciară de timbru, taxe poştale şi contravaloare fotocopiere. Cu drept de apel care se depune la Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti în termen de 30 de zile de la comunicare. Pronunţată azi, 28.03.2023, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
Document: Hotarâre 2914/2023 28.03.2023